Nabór eksperta/ki do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz formułujących zalecenia Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 2014.02.20

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na eksperta/ekspertkę do merytorycznego wsparcia w opracowaniu 2 ekspertyz majacych na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego na szczeblu powiatu oraz województwa w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wspracia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.więcej »

Nabór na ekspertów prowadzących zajęcia warsztatowe dla trenerów 2014.02.11

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór na ekspertów prowadzacych zajęcia warsztatowe dla trenerów w zakresie modelu funkcjonowania systemu poradnictwa prawnego i obywatelskiego dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach PO KL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.więcej »

Uwaga!!! Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz został przedłużony 2014.01.09

Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz został przedłużony do 16 stycznia 2014 r.więcej »

Nabór eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego 2013.12.13

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego więcej »

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa 2013.10.31

29 października 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja dot. Bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Zapraszamy do zapoznaniem się z krótką informacją prasową. więcej »

Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego w projekcie dotyczącym poradnictwa prawnego i obywatelskiego 2013.10.17

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego. więcej »

Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno - prawnych oraz założeń polityki państwa 2013.10.16

Zapraszamy na konferencję poświęconą rozwiązaniom modelowym oraz założeniom polityki państwa w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Dalsze informacje można uzyskać po kliknięciu więcej »

Nabór na specjalistę/tkę ds. organizacji konferencji 2013.06.10

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. organizacji konferencji. więcej »

Mapa poradnictwa 2013.06.05

Zachęcamy do skorzystania z Mapy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. To internetowe narzędzie pomoże Państwu w odnalezieniu instytucji (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), które będą mogły udzielić porady prawnej lub obywatelskiej. więcej »

Wyniki wyboru do wspólnej realizacji projektu systemowego 2013.05.16

Uprzejmie informujemy, że Komisja Oceny Ofert dokonała wyboru Partnerów do wspólnej realizacji projektu systemowego dot. wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych.więcej »

Otwarty nabór partnerów 2013.03.12

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego wzmocnienia mechanizmów współpracy finansowej administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi jako realizatorami zadań publicznych. więcej »

Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 2012.08.26

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt systemowy pn. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora. Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu w odpowiedniej zakładce.więcej »

Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego w projekcie dotyczącym poradnictwa prawnego i obywatelskiego 2012.02.29

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego. więcej »

Specjalny numer kwartalnika Trzeci Sektor 2011/2012 pt. W stronę partnerskiej współpracy 2012.02.09

W najnowszym numerze specjalnym kwartalnika Trzeci Sektor: o potrzebie zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej i jej lokalnych uwarunkowaniach - w poszukiwaniu złotego środka między przeregulowaną a niedoregulowaną współpracą.więcej »

Zaproszenie na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy 2012.02.09

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.więcej »

Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych gotowy! 2012.01.11

Prezentujemy Państwu kluczowy produkt w projekcie - Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. więcej »

Gra Kooperacja 2012.01.03

Zachęcamy do pobrania gry strategicznej o modelu współpracy, stworzonej w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". więcej »

SAS i Baza Dobrych Praktyk 2012.01.02

W ramach realizacji projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", Związek Miast Polskich przygotował nowy dział w internetowej bazie Systemu Analiz Samorządowych (SAS) dotyczący współpracy JST z organizacjami pozarządowymi ze swojego terenu.więcej »

Forum on-line z Panem Andrzejem Zybałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" 2011.11.14

Forum rozpoczyna się już 14 listopada (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy dr Andrzeja Zybałę - wykładowcę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, współpracownika Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog", gdzie jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Dialog". Ekspert zaangażowany jest również w szereg projektów realizowanych przez: CPS „Dialog", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest autorem kilku książek m.in. „Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie", oraz poświęconym lokalnemu partnerstwu: „Rzeczpospolita partnerska" oraz „Siła partnerstwa". więcej »

Forum on-line z Łukaszem Domagałą – ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” 2011.09.16

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Łukaszem Domagałą – ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. więcej »

Szkoła dla trenerów modelu współpracy - rekrutacja 2011.09.12

„Szkoła dla trenerów modelu współpracy", do udziału w której Państwa zapraszamy, jest elementem działań realizowanych przez niepubliczną uczelnię akademicką Collegium Civitas z Warszawy, będącą partnerem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". więcej »

Poszukujemy ekspertów-metodyków oraz trenerów zainteresowanych przygotowaniem i prowadzeniem "Szkół trenerów"! 2011.07.11

więcej »

Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia gry strategicznej w ramach projektu pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS 2011.07.06

Sieć SPLOT zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia GRY STRATEGICZNEJ w ramach projektu pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013. więcej »

Badanie ewaluacyjne dot. projektu systemowego pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - zapytanie ofertowe 2011.06.27

Uprzejmie informujemy, że, w związku z faktem, iż Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej równowartości kwoty 14 000 euro, wyrażonej w złotych, zamówienie będzie realizowane na podstawie art.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) więcej »

Forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi" 2011.06.27

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi".więcej »

Ogłoszenie o naborze na doradcę (świadczenie usług doradczych) w projekcie PO KL 2011.06.27

Ogłoszenie o naborze na doradcę (świadczenie usług doradczych) w projekcie PO KL więcej »

Forum on-line z Łukaszem Domagałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" 2011.06.17

więcej »

Nabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy 2011.06.06

Nabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu wypracowanie założeń do konkursu pn. Upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w ramach Poddziałania 5.4.2, Priorytetu V, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej »

Nabór eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 2011.06.03

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym naboru na eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce". więcej »

Kultura współpracy między samorządem a NGOs. Czym jest? Jak ją budować? Zapraszamy do dyskusji na forum on-line z dr Grzegorzem Makowskim 2011.06.02

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Grzegorzem Makowskim – ekspertem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Forum rozpoczyna się już 6 czerwca (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Grzegorza Makowskiego - doktora socjologii, kierownika Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych. więcej »

Baza dobrych praktyk 2011.05.30

Zapraszamy do zapoznania się z bazą dobrych praktyk dotyczących konsultacji społecznych.więcej »

Nabór na eksperta/ów do opracowania ekspertyzy 2011.05.24

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami naboru na eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu wypracowanie założeń do konkursu pn. Upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w ramach Poddziałania 5.4.2, Priorytetu V, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki więcej »

Ogłoszenie o naborze na doradcę (świadczenie usług doradczych) w projekcie PO KL 2011.05.24

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem o naborze na doradcę w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora więcej »

Skład i zadania nowopowołanego Partnerstwa na rzecz realizacji projektu„Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” 2011.05.06

Informacja o zawarciu partnerstwa oraz zakresie zadań Partnerów projektu pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce” (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora)więcej »

"Okrągłe stoły" - zapraszamy do rekrutacji na spotkania 2011.04.22

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami i zgłaszania na spotkania w formule "Okragłych stołów" urzędników jednostek samorządu terytorialnego odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowymi, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych. więcej »

Nabór eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 2011.04.22

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym naboru na eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce". więcej »

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnym kwartalnika "Trzeci Sektor" - Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy 2011.04.13

więcej »

Zaproszenie na kolejne forum on-line "Tydzień z ekspertem" 2011.04.11

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line ze Stanisławem Szwabskim – ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Forum rozpoczyna się już 11 kwietnia (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Stanisława Szwabskiego – przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Ekspert, poza wieloletnim doświadczeniem w roli radnego, od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Podczas swojej ponad 20-letniej działalności w samorządzie Gdyni spotykał się z wieloma przykładami ograniczeń współpracy międzysektorowej, o których to dyskusję Państwu proponujemy. więcej »

Pilnie poszukiwana osoba do obsługi infolinii do projektu systemowego 2011.02.01

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 ”Rozwój trzeciego sektora” Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, pilnie poszukuje kandydatów do obsługi infolinii, za pomocą której udzielana będzie pomoc merytoryczna pracownikom administracji publicznej w zakresie wypełniania elektronicznych ankiet dot. współpracy urzędów z organizacjami pozarządowymi. więcej »

Zaproszenie na kolejne forum on-line "Tydzień z ekspertem" 2011.01.25

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Magdaleną Dudkiewicz – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Forum rozpoczyna się 24 stycznia 2011 roku (poniedziałek) na stronie www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy (zakładka „Tygodnie z Ekspertem”) i potrwa tydzień.więcej »

Kolejne forum on-line z ekspertem 2011.01.17

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Agnieszką Paczyńską - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 17.01.2011 r. i potrwa tydzień. więcej »

Komunikat o wyłonieniu partnerów do projektu systemowego dotyczącego monitoringu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi realizowanego w ramach PO KL 2010.12.29

Więcej informacji w zakładce Nowe projekty - aktualności. więcej »

Kolejne forum on-line z ekspertem 2010.11.25

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Wojciechem Łukowskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 29.11.2010 r. i potrwa tydzień. więcej »

Kolejne forum on-line z ekspertem 2010.11.23

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Jerzym Boczoniem - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 22.11.2010 r. i potrwa tydzień. więcej »

Kolejne forum on-line z ekspertem 2010.11.12

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Andrzejem Porawskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 15.11.2010 r. i potrwa tydzień. więcej »

Kolejne Forum on-line z ekspertem 2010.10.29

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Andrzejem Zybałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy , rozpoczyna się 25 października 2010 r. i potrwa tydzień.więcej »

Badanie ewaluacyjne dot. oceny jakości projektu systemowego 2010.10.29

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia o wartości poniżej 14 000 euro Badanie ewaluacyjne dot. oceny jakości projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności zarządzania sfera pożytku publicznego wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. więcej »

Kolejne Forum on-line z ekspertem 2010.10.22

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Wojciechem Łukowskim – ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy , rozpoczyna się 25 października 2010 r. i potrwa tydzień. więcej »

Zaproszenie na konferencję podsumowującą konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi" realizowany w ramach projektu systemowego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych..." 2010.10.13

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji podsumowującej wyniki konkursu Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”. Konkurs jest jednym z komponentów projektu partnerskiego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy” (Poddziałanie 5.4.1. PO KL Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora). Konferencja, w trakcie której Komisja Konkursowa ogłosi wyniki konkursu, odbędzie się w Warszawie w dniu 20 października br., w Pałacu Kultury i Nauki, Sala Rudniewa, IV piętro , początek o godz. 11.00. Udział w konferencji jest bezpłatny. więcej »

Otwarty Nabór Partnerów 2010.09.22

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.1. Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Projekt, którego beneficjentem systemowym jest Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, będzie wdrażany w partnerstwie w latach 2011-2013, a jego szacunkowa wartość wynosi: 7 000 000 zł. Liderem projektu będzie Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej (DPP MPiPS). Treść ogłoszenia znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej MPiPS.więcej »

Kolejny tydzień z ekspertem. 2010.09.20

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Anną Potok – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Tym razem „Tydzień z ekspertem” dotyczyć będzie specyfiki współpracy wiejskich organizacji pozarządowych z administracją publiczną na wszystkich szczeblach.więcej »

Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne 2010.09.17

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z całością raportu. więcej »

Zaproszenie na konferencję 2010.09.16

Grupa Robocza ds. Społeczeństwa Obywatelskiego przy Komitecie Koordynacyjnym Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia ma zaszczyt zaprosić na pierwsza konferencje inaugurującą Krajowa Siec Tematyczna ds. Partnerstwa na temat partnerstwa w Unii Europejskiej i jej realizacji w polskich warunkach, która odbędzie się 21 października 2010 roku w Warszawie w godzinach 10.30 – 16.00 w siedzibie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego przy ulicy ul. Wspólnej 2/4. Chęć uczestnictwa w konferencji prosimy zgłaszać mailowo na adres kst@ofop.eu do dnia 07 października 2010 roku. więcej »

Badanie ewaluacyjne dot. oceny jakości projektu systemowego 2010.09.10

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia o wartości poniżej 14 000 eurowięcej »

Tydzień z ekspertem 2010.08.31

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi". więcej »

Zapytanie ofertowe 2010.08.30

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie w ramach badań jakościowych dwunastu warsztatów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. więcej »

Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.1. PO KL. 2010.08.19

Podstawa prawna podania powyższej informacji do publicznej wiadomości: art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 28a. 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.więcej »

Zapytanie ofertowe 2010.08.16

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 Rozwój trzeciego sektora Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizujący projekt partnerski pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy, poszukuje firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi programu MS Project 2007 i MS Project Server 2007więcej »

Otwarty nabór partnerów 2010.07.20

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako beneficjent systemowy projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre rządzenie Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.1.Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora, zgodnie z art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, ogłasza otwarty nabór partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego monitoringu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi. więcej »

Projekt Model współpracy w serwisie adminstracja.ngo.pl 2010.07.16

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu Model współpracy na stronach serwisu www.ngo.pl więcej »

Zapytanie ofertowe 2010.07.20

przedmiot zamówienia: Przeszkolenie 14 osób z programu Microsoft Office Word 2007 więcej »

Kolejny Tydzień z ekspertem 2010.06.08

Zapraszamy do udziału w kolejnym forum on-line z ekspertem przygotowanym w ramach realizacji projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" więcej »

Forum on-line w ekspertami. 2010.06.02

W dniach 7-14 czerwca 2010 r. zapraszamy do udziału w forum on-line z ekspertem przygotowanym w ramach realizacji projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" więcej »

Konkurs dla powiatów, miast i gmin wiejskich 2010.05.28

Samorządowy Lider Zarządzania. Więcej informacji na ten temat, zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania. więcej »

Zmiana terminów konferencji. 2010.05.28

Konferencje konsultacyjne w Opolu i we Wrocławiu zostały przełożony na późniejszy termin. więcej »

Panel ekspertów podsumowujący wyniki konsultacji społecznych SOF-1 2010.06.18

W dniu 1 czerwca br. Departament Badań Społecznych GUS zorganizował spotkanie pt.: Konsultacje metodologii badania fundacji, stowarzyszeń i innych organizacji społecznych (SOF-1) – II panel ekspertów zewnętrznych. Panel był elementem realizacji zadania Wsparcie systemu badania organizacji pozarządowych w ramach statystyki publicznej. Celem spotkania z ekspertami było omówienie propozycji zmian w sprawozdaniu SOF-1 oraz przedstawienie ogólnej koncepcji nowego badania organizacji pozarządowych, które GUS planuje na 2012 rok. więcej »

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku