Projekt "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce"

2013.12.13

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje eksperta/ki/ów do opracowania 2 ekspertyz mających na celu sformułowanie zaleceń Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dotyczących organizacji i wspierania poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

 

>>>Pobierz ogłoszenie<<<2013.10.16

Konferencja

Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno - prawnych oraz założeń polityki państwa

Konferencja poświęcona rozwiązaniom modelowym oraz założeniom polityki państwa w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, organizowana przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa odbędzie sie 29 października 2013 r. w godz. 9:00 - 13:30 w sali nr 107 im. Andrzeja Bączkowskiego w budynku głównym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5 w Warszawie. Podczas konferencji przedstawiony i oceniony zostanie model poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz założenia dla polityki państwa, które zostały wypracowane w ramach partnerskiego projektu systemowego pn. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Partnerami w projekcie są: Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa, Związek Biur Porad Obywatelskich, Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz Instytut Spraw Publicznych.

W załącznikach zamieszczamy zaproszenie oraz program konferencji.

Zainteresowanych uczestnictwem, uprzejmie prosimy o zgłoszenie obecności do dnia 23 października br. do Pani Marty Witek, e-mail: marta.witek@mpips.gov.pl, tel: 22 693 47 67.

Program >>>

Zaproszenie >>>

 


 


2012.07.18

poradnictwo logo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt systemowy pn. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Projekt jest realizowany w formule partnerskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4  Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora.

Partnerami projektu są:

Departament Pożytku Publicznego w MPiPS

Instytut Spraw Publicznych

Instytu Prawa i Społeczeństwa

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

Związek Biur Porad Obywatelskich


W ramach projektu systemowego przeprowadzona zostanie analiza istniejących rozwiązań krajowych i zagranicznych oraz przeprowadzone będą badania. Na ich podstawie powstanie model świadczenia bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz projekt długofalowej polityki państwa. Zwieńczeniem projektu będzie upowszechnienie i promocja wypracowanych rozwiązań oraz produktów.


Tematyka dostępu do poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajduje swoje miejsce m.in. w projektowanych dokumentach strategicznych (Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego, Strategia Sprawne Państwo), co potwierdza jej znaczenie w obszarze polityk publicznych.

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku