Kontakt

Departament Pożytku Publicznego

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
Ul. Nowogordzka 1/3/5
00-513 Warszawa      
tel. 0 22 693 47 59
fax 0 22 693 46 60
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl
www.pozytek.gov.pl


Formularz kontaktu


Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku