Kontakt

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

00-513 Warszawa

tel. 22 693 47 59
e-mail: pozytek@mpips.gov.pl
www.pozytek.gov.pl
www.pokl541.pozytek.gov.pl

Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych

ul. Szpitalna 5 lok. 5

00-031 Warszawa

tel. 22 828 91 28/143
e-mail: zarzad@fupp.org.pl
www.fupp.org.pl

INPRIS - Instytut Prawa i Społeczeństwa

ul. Szpitalna 5 lok. 5
00-031 Warszawa
tel. 22 465 82 92
e-mail: inpris@inpris.pl
www.inpris.pl

Instytut Spraw Publicznych

Szpitalna 5 lok. 22
00-031 Warszawa
tel. 22 556 42 60/76
e-mail: isp@isp.org.pl
www.isp.org.pl

Związek Biur Porad Obywatelskich

ul. Gałczyńskiego 3
00-362 Warszawa
e-mail: zbpo@zbpo.org.pl
www.zbpo.org.plPoradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku