Kontakt

Koordynatorzy projeku:

DPP: Andżelika Wardęga

tel. (22) 693 48 50

e-mail: andzelika.wardega@mpips.gov.pl

* * *

CC: Marek Troszyński

tel. ()

e-mail: marek.troszynski@collegium.edu.pl

* * *

FAOW: Aleksander Woźniak

tel. (22) 692 850 090

e-mail: aleksander.wozniak@faow.org.pl

* * *

ISP: Małgorzata Koziarek

tel. (22) 556 42 82

e-mail: malgorzata.koziarek@isp.org.pl

* * *

SPLOT: Marta Jasiurska

tel. (22) 827 52 11

e-mail: marta.jasiurska@siecsplot.pl

* * *

ZMP: Tomasz Potkański

tel. ()

e-mail: tpotkanski@zmp.poznan.pl

* * * * * * *

Komitet Ekspertów: Zbigniew Wejcman (Sieć SPLOT) - Sekretarz KE

tel. ()

e-mail:

*

Komitet Ekspertów: Anna Kurinia - (Sieć SPLOT) - Organizacja prac

tel. (22) 827 52 11

e-mail: anna.kurinia@siecsplot.pl

 


 


Adres Lidera i Partnerów:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Departament Pożytku Publicznego

ul. Nowogrodzka 1/3/5

tel.: (22) 693 47 59

fax.:(22) 693 46 60

00-513 Warszawa

e-mail:pozytek@mpips.gov.pl


Collegium Civitas

Plac Defilad 1, XII piętro

00-901 Warszawa

tel. (22) 656 71 87/88

e-mail: info@collegium.edu.pl


Sekretariat FAOW

ul. Górnośląska 4a

00-444 Warszawa

tel. (22) 593 16 46

fax. (22) 593 16 45

e-mail: sekretariat@faow.org.pl


Instytut Spraw Publicznych

ul. Szpitalna 5 lok. 22

00-031 Warszawa

tel: (22) 556 42 60

fax: (22) 556 42 62

e-mail: isp@isp.org.pl


Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

ul. Niecała 6/42

00-098 Warszawa

tel. (22) 827 52 11

e-mail: biuro@siecsplot.pl


Związek Miast Polskich

ul. Robocza 46A

61-517 Poznań

tel. (61) 633 50 50

fax. (61) 633 50 60

e-mail: biuro@zmp.poznan.pl
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku