Komponent IV

02.12.2010 r.

Raport końcowy z badania "Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania"

Zapraszamy do zapozania się z raportem końcowym z badania. Jest on dostępny w zakładce "do pobrania" z formacie pdf.28.05.2010

Zmiany terminów konferecji w Opolu i Wrocławiu.

23.06.2010 - Opole
28.06.2010 - Wrocław19.05.2010

Regionalne konferencje konsultacyjne w ramach badania "Diagnoza organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania"

Zaproszenie na konferencje

Formularz rejestracyjny dla uczestnictników konferencji znajduje się na stronie:

www.diagnozango.pl

Ramowy program konferencji regionalnych:

  • 10.00 - 11.30 prezentacja badań: cel, próba, metodologia, najważniejsze wyniki; wstępna dyskusja - pytania, sformułowanie podstawowych problemów do dyskusji
  • 11.30 - 11.45 przerwa kawowa
  • 11.45 - 13.45 propozycje tematów, podział i dyskusja w grupach roboczych
  • 13.45 - 14.00 przerwa kawowa
  • 14.00 - 16.00 sesja plenarna: podsumowanie prac w grupach - prezentacja wniosków; dyskusja, pytania
  • 16.00 - 16.30 obiad

Czas trwania: ok. 6,5 h.

Daty oraz miejsca najbliższych konferencji:

 

data miasto adres spotkania
Zmiana 06.23 Opole Opolski Urząd Wojewódzki
ul. Piastowska 14
45-082 Opole
Zmiana
06.28
Wrocław Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu
ul. Dobrzyńska 21/23
50-403 Wrocław
06.09 Kraków Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
ul. Racławicka 56
Kraków
06.10 Kielce Wojewódzki Dom Kultury im. Józefa Piłsudskiego
ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
25-033 Kielce
06.14 Warszawa Fundacja Edukacji Ekonomicznej
ul. Kopernika 30
00-336 Warszawa
06.16 Białystok Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Bialystok
06.17 Olsztyn Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
06.18 Gdańsk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
80-810 Gdańsk
ul.Okopowa 21/27
06.21 Toruń Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Plac Teatralny 2
Toruń
06.21 Katowice Angelo Hotel Katowice
ul. Sokolska 24
Katowice
06.22 Szczecin Urząd Marszałkowski
ul. Piłsudskiego 40-42
Szczecin
06.22 Łódź Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Łodzi
ul. Tokarzewskiego 2
91-842 Łódź
06.23 Gorzów Wlk. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
ul. Sikorskiego 107
66-400 Gorzów Wlkp.
06.24 Poznań Wyższa Szkoła Zawodowa "Kadry dla Europy"
ul. Mansfelda 4, Poznań
06.30 Rzeszów Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
al. Łukasza Cieplińskiego 4
35-010 Rzeszów
06.29 Lublin lokalizacja zostanie potwierdzona wkrótce

28.04.2010

Badanie "Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania".

Część badawcza projektu Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania składa się z badań realizowanych różnymi metodami badawczymi. Badany problem poddany jest triangulacji poprzez zastosowanie zarówno metod ilościowych (sondażowych) oraz metod jakościowych. Dodatkowym uzupełnieniem procesu badawczego jest także realizowany na potrzeby projektu desk research.

W ramach badań jakościowych realizowane są:

     warsztaty (workshop),

     studium przypadku (case study),

     zogniskowane wywiady grupowe (FGI; „focus”) oraz pogłębione wywiady indywidualne (IDI).

W ramach badań ilościowych zrealizowany został sondaż na reprezentatywnej próbie organizacji działających w III sektorze. Badanie zostało zrealizowane techniką wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo (CATI - Computer Assisted Telephone Interviewing) na próbie 1.850 Organizacji Pozarządowych.

W chwili obecnej przygotowywany jest raport w którym zostaną przedstawione wyniki badań terenowych.

Konsultacje.

Wyniki badań zostaną skonsultowane z członkami organizacji trzeciego sektora oraz przedstawicielami władz samorządowych i centralnych. W tym celu zostaną zorganizowane grupowe i indywidualne konsultacje z ekspertami (osobami działającymi w sektorze NGO) oraz szesnaście wojewódzkich spotkań konsultacyjnych do udziału w których zaproszeni zostaną zarówno działacze społeczni z różnych rodzajów organizacji jak też przedstawiciele lokalnej administracji publicznej. 

Wykonawca.

Głównym realizatorem projektu jest ośrodek badawczy SMG/KRC MillwardBrown.  

 


 

 


25.02.2010

Ogłoszenie o rostrzygnięciu przetargu

W dniu 8 stycznia 2010 r., zostało ogłoszone zawiadominie  o wybraniu najkorzystniejszej oferty na oprzeprowadzenie badania „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod katem istnienia standardów działania".

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta nr 4 złożona przez Wykonawcę: SMG/KRC Poland Media SA, ul. Nowoursynowska 154A, 02-797 Warszawa.

Oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 88,92 pkt.

Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na stronie:„Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod katem istnienia standardów działania”

 


 


Standardy działania III sektora - diagnoza

Komponent IV obejmuje diagnozę działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania oraz opracowanie rekomendacji dot. wypracowania standardów działania III sektora.
Wypracowanie standardów będzie przedmiotem konkursów ogłaszanych w kolejnych latach w ramach Poddziałania 5.4.2.06.09.2009

Ogłoszenie o przetargu

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej ogłosił przetarg na na przeprowadzenie badania „Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania".

Ogłoszenie o zamówieniu wraz dokumentacją dostępne są stronie www.mpips.gov.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.02.02.2009

Na potrzeby realizacji Komponentu zorganizowano panel z udziałem ekspertów, którzy jako znawcy dziedziny - teoretycy i praktycy - wymienili w aktywnym dyskursie swoje doświadczenia i informacje na temat funkcjonowania standardów, a następnie określili zakres Raportu na temat standardów działania trzeciego sektora.

W pracach panelu ekspertów uczesniczyli: Tomasz Bilicki, Krzysztof Balon, Wojciech Marchlewski, Paweł Szczyrski.
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku