Komponent III

16.09.2010

Raport końcowy z badania "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne"

Zapraszamy do zapozania się z raportem końcowym z badania. Jest on dostępny w zakładce "do pobrania" z formacie pdf.14.09.2010

Seminarium podsumowujące badanie "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych  oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne"

W dniu 8 września w siedzibie MPiPS odbyło się seminarium podsumowujące badanie, podczas którego zaprezentowano wyniki badania organizacji infrastrukturalnych, informację na temat konkursów tworzenia regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych oraz wsparcie działalności nowoutworzonych oraz już istniejących centrów w zakresie pomocy doradczo- szkoleniowej dla organizacji pozarządowych, w ramach Poddziałania 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Szczegółowy opis przebiegu seminarium znajdą Państwo na stronie:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/586074.html

 


 


20.04.2010

Baza organizacji  infrastrulturalnych

Baza organizacji infrastrukturalnych powstała w wyniku badania pt. "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych  oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne"

Pobierz>>> Baza organizacji infrastrukturalnych

 


 


26.03.2010

Raport cząstkowy „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi
świadczone przez organizacje infrastrukturalne”

Zapraszamy do lektury raportu!

Pobierz raport25.02.2010

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu przetargu

W dniu 1.10.2009 nastąpiło ogłoszenie zawiadomienia o wyborze jakorzystniejszej oferty naprzeprowadzenie badania „Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne".

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta  złożona przez Wykonawcę: Konsorcjum firm: PSDBSp. z o.o., Warszawa, ul. Sienna 75, Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa, ul. Nalewki 5/40,Pentor Research International SA, Warszawa, ul. Postępu 18B.

Oferta uzyskała najwyższą ocenę punktową, wynoszącą 89,56 pkt.

Więcej informacji na ten temat mogą Państwo uzyskać pod adresem: Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne

 


 


Badanie infrastruktury III sektora- charakterystyka regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych


Działania podejmowane w ramach tego komponentu przyczynią się do zdiagnozowania sytuacji w obszarze funkcjonowania regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych. Pozwolą także zidentyfikować zapotrzebowanie organizacji pozarządowych na usługi doradczo- szkoleniowe centrów. Wiedza w tym zakresie pozwoli zaplanować rodzaj wsparcia istniejących centrów lub utworzyć nowe instytucji obsługi III sektora, które na poziomie regionalnym i lokalnym świadczyć będą wsparcie o charakterze doradczo- szkoleniowym.08.06.2009

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej,  ogłosił przetarg nieograniczony na realizację usługi na przeprowadzenie badania: "Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne".

Ogłoszenie o zamówieniu wraz dokumentacją dostępne są stronie www.mpips.gov.pl, w zakładce Zamówienia publiczne.02.02.2009

W okresie od listopada do grudnia 2008 r. zrealizowano pierwszy etap Komponentu III  - zorganizowano I panel ekspertów, którego celem było przygotowanie szczegółowego opisu badań zaplanowanych w ramach Komponentu III, tj. badań mających na celu zdiagnozowanie sytuacji w obszarze funkcjonowania organizacji infrastrukturalnych oraz zidentyfikowanie zapotrzebowania podmiotów trzeciego sektora na usługi świadczone przez organizacji infrastrukturalne.

W pracach panelu ekspertów uczestniczyli: Tomasz Bilicki, dr Ryszard Skrzypiec, doc. dr hab. Ewa Leś, Witold Monkiewicz, dr Stanisław Kamiński, Marcin Dadel.

Opracowanie przygotowane przez panel ekspertów zostanie wykorzystane do przygotowania dokumentacji określającej warunki udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem będą zaplanowane badania.


 

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku