Do pobrania

Koncepcja badawcza

Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań prowadzonych w ramach projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce.

POBIERZ >>>


Diagnoza

„Diagnoza działalności organizacji pozarządowych pod kątem istnienia standardów działania"

POBIERZ >>>Raport końcowy

„Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja
zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi
świadczone przez organizacje infrastrukturalne"

 Raport. Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi
świadczone przez organizacje infrastrukturalne


 


Monitoring współpracy Urzędów i ich jednotek organizacyjnych podległych i nazdzorowanych z sektorem pozarządowych za 2009 rok.

POBIERZ >>>Ankieta Monitoring Współpracy.docPrzewodnik dla pracowników administracji publicznej. Jak wypełnić ankietę monitorujacą współpracę urzędów i ich jednostek organizacyjnych podległych i nadzorowanych z sektorem pozarządowym za rok 2009. pdf

POBIERZ>>>Broszura pdf

 


 


Raport cząstkowy

„Diagnoza organizacji infrastrukturalnych oraz identyfikacja zapotrzebowania organizacji pozarządowych na usługi świadczone przez organizacje infrastrukturalne”.Demokracja partycypacyjna: dynamika instytucji i uwarunkowania rozwoju

POBIERZ >>> [pdf, 683 kB]
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku