Archiwum aktualności

Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego.

OGŁOSZENIE >>>

 


Ogłoszenie o naborze na doradcę (świadczenie usług doradczych) w projekcie PO KL

Departament Pożytku Publicznego ponownie ogłasza nabór na doradcę w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora. Zapraszamy do zapoznania się z zapytaniem ofertowym.

WIĘCEJ >>>>>>

 


03.06.2011 r. -ponowne zapytanie

Nabór na doradcę (świadczenie usług doradczych) w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zapytania ofertowego:

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Zapytanie ofertowe

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Załącznik 1. Formularz oferty

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Załącznik 2. Oświadczenia

 


Nabór na doradcę (świadczenie usług doradczych) w zakresie realizacji projektu systemowego pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi zapytania ofertowego:

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Zapytanie ofertowe

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Załącznik 1. Formularz oferty

POBIERZ>>>>>>>>>>>>>> Załącznik 2. Oświadczenia

 


Informacja o zawarciu partnerstwa oraz zakresie zadań Partnerów projektu pt. „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce" (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora)

Departament Pożytku Publicznego pragnie poinformować, że w wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu systemowego dotyczącego opracowania kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrano następujących partnerów, którzy zapewniają najbardziej efektywny dla celów partnerstwa wkład w zakresie potencjału, doświadczenia i zasobów ludzkich, zgodnie z deklarowanym przez poszczególne podmioty udziałem w działaniach w ramach partnerstwa.

Są to:

1. Fundacja Instytut Spraw Publicznych (ISP) i Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) - partnerstwo;

2. Fundacja Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) i Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) - partnerstwo.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami:

>>>> LINK DO STRONY BIP MPiPS z informacją o wyborze i zadaniach Partnerów

>>>> POBIERZ INFORMACJĘ w pliku pdf

 


Nabór eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z ogłoszeniem dotyczącym naboru na eksperta do opracowania ekspertyzy dot. projektu systemowego "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce".

>>>POBIERZ OGŁOSZENIE

 


Komunikat o wyłonieniu partnerów do projektu systemowego dotyczącego monitoringu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi realizowanego w ramach PO KL

Departament Pożytku Publicznego pragnie poinformować, iż w wyniku rozstrzygnięcia otwartego naboru partnerów w celu wspólnej realizacji projektu dotyczącego monitoringu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, spośród nadesłanych zgłoszeń, wybrano następujących partnerów, którzy zapewniają najbardziej efektywny dla celów partnerstwa wkład w zakresie potencjału, doświadczenia i zasobów ludzkich, zgodnie z deklarowanym przez poszczególne podmioty udziałem w działaniach w ramach partnerstwa. Są to:

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej
Stowarzyszenie Klon/Jawor
Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT

Członkowie Komisji w doborze partnerów kierowali się przede wszystkim zasadą adekwatności partnera do konkretnych działań zakładanych w projekcie, biorąc pod uwagę potencjał, doświadczenie oraz koncepcję udziału w realizacji projektu przez potencjalnych partnerów.

Zgodnie z art. 28a, ust. 4 pkt. 3 ustawy z dnia z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z. 2006 r. Nr 227, poz. 1658 z późn. zm.) do publicznej wiadomości zostanie podana informacja o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresie zadań partnerów.

Jednocześnie informujemy, że ww. projekt nie został uwzględniony w obecnym Planie działania na rok 2011. Dyskusja nt. realizacji tego projektu została przesunięta na okres po przeglądzie śródokresowym. Do tego czasu Departament pragnie pracować nad założeniami projektu wraz z wybranymi Partnerami, tak aby projekt po przeglądzie śródokresowym został wpisany do Planu działania 2011. Ostateczna koncepcja projektu oraz podział zadań pomiędzy partnerami nastąpi w czasie negocjacji z Departamentem Pożytku Publicznego.

 Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku