Aktualności

Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno-prawnych oraz założeń polityki państwa 2013.10.31

29 października 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyła się konferencja dot. Bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Zapraszamy do zapoznaniem się z krótką informacją prasową. więcej »

Nabór na specjalistę/tkę ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego w projekcie dotyczącym poradnictwa prawnego i obywatelskiego 2013.10.17

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. obsługi Rady Partnerów i Komitetu Konsultacyjnego. więcej »

Konferencja Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Polsce. Propozycja rozwiązań instytucjonalno - prawnych oraz założeń polityki państwa 2013.10.16

Zapraszamy na konferencję poświęconą rozwiązaniom modelowym oraz założeniom polityki państwa w zakresie nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Dalsze informacje można uzyskać po kliknięciu więcej »

Mapa poradnictwa prawnego i obywatelskiego - spot internetowy 2013.10.21

Zapraszamy do zapoznania się ze spotem promującym mapę poradnictwa prawnego i obywatelskiego więcej »

Nabór na specjalistę/tkę ds. organizacji konferencji 2013.06.10

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 "Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora" Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w ramach wdrażanego projektu systemowego realizowanego ze środków UE, poszukuje specjalisty ds. organizacji konferencji. więcej »

Mapa poradnictwa 2013.06.05

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z Mapy bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego. To internetowe narzędzie pomoże Państwu w odnalezieniu instytucji (zarówno publicznych, jak i niepublicznych), które będą mogły udzielić porady prawnej lub obywatelskiej. więcej »

Raporty z badań 2013.03.14

Prezentujemy Państwu raporty cząstkowe z badań przeprowadzonych przez Instytut Spraw Publicznych. Są to raporty przedstawiające poradnictwo prawne i obywatelskie z trzech perspektyw - podmiotów udzielających bezpłatnych porad, osób indywidualnych korzystających i niekorzystających z poradnictwa oraz instytucji wspierających poradnictwo prawne i obywatelskie. Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z raportami! Dostępne są w zakładce Produkty, a także na stronie projektu www.ppio.eu. więcej »

Analiza danych zastanych - raport 2013.03.07

Z przyjemnością przedstawiamy raport Bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie - analiza danych zastanych. Dokument został opracowany przez INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa w ramach Projektu Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. Jest to bardzo obszerny dokument, przedstawiający problematykę poradniczą zarówno z perspektywy polskiej, jak i międzynarodowej. Zapraszamy serdecznie do zapoznania się analizą danych zastanych po podanym odnośnikiem. więcej »

Spotkanie Komitetu Konsultacyjnego - 22 stycznia 2013 r. 2013.02.18

22 stycznia odbyło się spotkanie Komitetu Konsultacyjnego. Zapraszam do zapoznania się z krótką informacją na ten temat. więcej »

Artykuły prasowe 2013.02.11

W zakładce Produkty znajdują się artykuły prasowe dotyczące problematyki poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. więcej »

Nabór eksperta do opracowania ekspertyzy mającej na celu stworzenie szczegółowych założeń przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce 2012.12.17

Departament Pożytku Publicznego ogłasza nabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu stworzenie szczegółowych założeń przeprowadzenia kampanii promocyjnej w ramach projektu systemowego pt. Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce, realizowanego w ramach POKL, Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora. więcej »

Wywiad z Dyrektorem DPP 2012.10.16

W październikowym numerze Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" ukazał się wywiad z Dyrektorem DPP Krzysztofem Więckiewiczem (str. 50-51). Serdecznie zachęcamy do lektury! więcej »

Koncepcja badawcza 2012.07.11

W zakładce Produkty pojawiła się Koncepcja badawcza przygotowana na potrzeby badań w projekcie. Zapraszamy do zapoznania z tym dokumentem. więcej »

Strona projektu 2012.07.11

Została uruchomiona strona projektu "Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce". Zapraszamy! http://www.ppio.eu/ więcej »

Spotkania Komitetu Konsultacyjnego - 30 marca i 13 czerwca 2012 r. 2012.07.10

W dniu 30 marca odbyło się pierwsze spotkanie, natomiast w dniu 13 czerwca drugie spotkanie Komitetu Konsultacyjnego. więcej »

Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku