Aktualności

Specjalny numer kwartalnika Trzeci Sektor 2011/2012 pt. W stronę partnerskiej współpracy

W najnowszym numerze specjalnym kwartalnika Trzeci Sektor: o potrzebie zrównoważonego rozwoju współpracy międzysektorowej i jej lokalnych uwarunkowaniach - w poszukiwaniu złotego środka między przeregulowaną a niedoregulowaną współpracą. Przypatrujemy się również doświadczeniom angielskim przybliżamy zasady tworzenia i funkcjonowania partnerstw lokalnych, koncentrując się na sferze dobrego zarządzania nimi, przybliżamy formy aktywności społecznej i obywatelskiej na wsi i omawiamy ich obecne przemiany. Wskazujemy, że współpraca międzysektorowa powinna służyć rozwojowi partycypacji obywateli w zarządzaniu sprawami publicznymi. Podsumowujemy również zmiany w prawie o organizacjach pozarządowych z ostatniej kadencji parlamentarnej.

POBIERZ >>>Zaproszenie na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na konferencję MODEL WSPÓŁPRACY podsumowującą partnerski projekt systemowy pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy", realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V, Działanie 5.4, Poddziałanie 5.4.1.

Konferencja odbędzie się w dniach 21-22 lutego 2012 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W załączeniu przekazujemy Państwu szczegółowy program konferencji. Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że istnieje możliwość uczestniczenia zarówno w jednym , jak i w obydwu dniach konferencji. Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału we wszystkich wykładach, panelach i warsztatach.

Konferencja poświęcona jest prezentacji najważniejszych produktów i rezultatów projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy" oraz dyskusji na temat ich upowszechniania i wdrażania. W drugim dniu odbędą się warsztaty dotyczące modelowej współpracy międzysektorowej.

Projekt „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie
i upowszechnianie standardów współpracy" realizowany jest przez Departament Pożytku Publicznego
w MPiPS (Lider projektu), Instytut Spraw Publicznych, Związek Miast Polskich, Collegium Civitas, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Sieć SPLOT.

Z wyrazami szacunku

Partnerzy Projektu

Rejestracja on-line>>>>

POBIERZ ZAPROSZENIE >>>

POBIERZ PROGRAM >>>>

POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY >>>

 


 


Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych gotowy!

Prezentujemy Państwu kluczowy produkt w projekcie - Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Przekazujemy w Państwa ręce publikację, mając nadzieję, że przyczyni się do lepszego zrozumienia współpracy międzysektorowej i będzie wstępem do zapoznania się z pozostałymi produktami.

POBIERZ MODEL WSPÓŁPRACY >>>

 


 


Gra Kooperacja

Zachęcamy do pobrania gry strategicznej o modelu współpracy, stworzonej w ramach projektu "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Mamy nadzieję, że gra dostarczy Państwu wielu emocji i przybliży zasady współpracy międzysektorowej.

POBIERZ GRĘ >>>

 


 


SAS:

W ramach realizacji projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", Związek Miast Polskich przygotował nowy dział w internetowej bazie Systemu Analiz Samorządowych (SAS) dotyczący współpracy JST z organizacjami pozarządowymi ze swojego terenu. Dział ten jest zasilany danymi z systemu monitoringu Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS - lidera projektu oraz danymi MF i GUS. Jest to pierwsza w kraju tak obszerna baza danych na temat aspektów finansowych i rzeczowych współpracy JST-NGO obejmująca wszystkie samorządy w kraju.
Zainteresowany przedstawiciel JST, NGO czy też każdy obywatel uzyska tam dane nt:
(1) Aktywności III sektora na szczeblu lokalnym (m.in.liczby JST i liczby ofert);
(2) Otwartości JST na przekazywanie III sektorowi realizacji zadań publicznych - liczby konkursów i umów;
(3) Zakresu współpracy w poszczególnych JST - mierząc go liczbą działów budżetu, w ramach których poszczególne JST przekazują dotacje NGO na swoim obszarze;
(4) Skali środków publicznych przeznaczanych przez JST na realizację zadań publicznych przez III sektor (np. środki na dotacja dla NGO na 1 mieszkańca, jako procent budżetu, itd.)
(5) Długofalowości współpracy (podpisywania umów wieloletnich).
Dane dotyczą lat 2006-2009 (niedługo do 2010). Link do strony SAS:http://www.sas24.org/ - dział: Prezentacja wskaźników wg dziedzin lub wg miast - dział: współpraca z organizacjami pozarządowymi

PRZEJDŹ DO SYSTEMU ANALIZ SAMORZĄDOWYCH >>>

BDP:

Prowadzenie bazy Dobrych Praktyk zarządzania w samorządach jest wspólnym przedsięwzięciem Związku Gmin Wiejskich RP, Związku Miast Polskich i Związku Powiatów Polskich realizowanym od roku 2008. Zawiera ona już blisko 300 opisów innowacyjnych działań samorządów miejskich, gmin wiejskich i powiatów.
Od roku 2010 w ramach działań w projekcie "Model współpracy (...)", którego partnerem jest ZMP,
została utworzona nowa część bazy, która dziś zawiera już zbiór blisko 30 opisów wartych naśladowania
praktyk samorządowych z obszaru współpracy JST-NGO. Część opisów dobrych praktyk zamieszczonych
w bazie to prezentacja najlepszych rozwiązań samorządowych, które zostały nagrodzone w konkursie "Samorządowy Lider Zarządzania 2010: współpraca JST-NGO", a pozostałe pochodzą z prac Grup Wymiany Doświadczeń.

PRZEJDŻ DO BAZY DOBRYCH PRAKTYK >>>

 


 

 


Forum on-line z Panem Andrzejem Zybałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Andrzejem Zybałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".
Forum rozpoczyna się już 14 listopada (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy dr Andrzeja Zybałę - wykładowcę w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, współpracownika Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog", gdzie jest redaktorem naczelnym kwartalnika „Dialog". Ekspert zaangażowany jest również w szereg projektów realizowanych przez: CPS „Dialog", Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Krajową Szkołę Administracji Publicznej. Jest autorem kilku książek m.in. „Globalna korekta. Szanse Polski w zglobalizowanym świecie", oraz poświęconym lokalnemu partnerstwu: „Rzeczpospolita partnerska" oraz „Siła partnerstwa".

 

SZCZEGÓŁY>>>Forum on-line z Łukaszem Domagałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Łukaszem Domagałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".
Forum rozpoczyna się już 19 września (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień.

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>

 


 


Szkoła dla trenerów modelu współpracy - rekrutacja


„Szkoła dla trenerów modelu współpracy", do udziału w której Państwa zapraszamy, jest elementem działań realizowanych przez niepubliczną uczelnię akademicką Collegium Civitas z Warszawy, będącą partnerem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Liderem naszego partnerstwa jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS. Ponadto, w realizacje projektu zaangażowane są Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich i Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Głównym celem podejmowanych działań jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) i organizacji pozarządowych (na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego), mierzone indeksem jakości współpracy. Aby zrealizować tak sformułowany cel
zaplanowano szereg przedsięwzięć m.in. organizację szkoły dla trenerów.

CZYTAJ WIĘCEJ >>>

POBIERZ FORMULARZ >>>


 


Poszukujemy ekspertów-metodyków oraz trenerów zainteresowanych przygotowaniem i prowadzeniem "Szkół trenerów"!

Zapraszamy do składania ofert na:

- opracowanie koncepcji i programu szkoleń dla trenerów/-ek oraz superwizje szkoleń,
- realizację szkoleń dla trenerów/-ek.

Poszukujemy certyfikowanych trenerów posiadających doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli NGO i/lub JST. Na oferty ekspertów-metodyków czekamy do 30 lipca a trenerów do 15 sierpnia 2011 roku.

Zapytanie dotyczące opracowania koncepcji i programu szkoleń dla trenerów/-ek oraz superwizje szkoleń znajduje się TUTAJ

Zapytanie dotyczące realizacji szkoleń dla trenerów/-ek znajduje się TUTAJ


 


Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia gry strategicznej w ramach projektu pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS

Sieć SPLOT zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia GRY STRATEGICZNEJ w ramach projektu pn. „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2007-2013.

POBIERZ ZAPYTANIE >>>

POBIERZ FORMULARZ >>>Badanie ewaluacyjne dot. projektu systemowego pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy wdrażanego w ramach Działania 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - zapytanie ofertowe

Uprzejmie informujemy, że, w związku z faktem, iż Zleceniodawca przedmiotu zamówienia planuje przeznaczyć na jego realizację kwotę poniżej równowartości kwoty 14 000 euro, wyrażonej w złotych, zamówienie będzie realizowane na podstawie art.4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.)

POBIERZ ZAPYTANIE >>>

 


 


Forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi"

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi".
Forum pt.: „Współpraca między sektorem publicznym a organizacjami pozarządowymi w ramach ewaluacji" rozpoczyna się już 27 czerwca (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Panią Urszulę Budzich-Szukałę, która jest m.in. inicjatorką utworzenia w 2002 roku Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich - ogólnopolskiego porozumienia organizacji działających na rzecz wsi, w którym od początku pełni funkcję Sekretarza Zarządu. Jest także prezesem Stowarzyszenia Agrolinia i członkiem zarządu Instytutu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykładowcą i współautorem wielu materiałów szkoleniowych i publikacji z zakresu rozwoju lokalnego i rozwoju obszarów wiejskich. Jest członkiem grupy roboczej przy Radzie Europy zajmującej się zagadnieniami wspólnej odpowiedzialności władzy i obywateli za kwestie społeczne.

POBIERZ INFORMACJĘ >>>

 


 

 


Forum on-line z Łukaszem Domagałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy"

Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Łukaszem Domagałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".
Forum rozpoczyna się już 20 czerwca (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Łukasza Domagałę - Prezesa Sieci SPLOT będącej federacją centrów wpierania organizacji pozarządowych, współtwórcę i przewodniczącego zarządu RCWIP, centrum działającego w woj. dolnośląskim. Przedstawiciela Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Komitecie Monitorującym POKL, eksperta z zakresu budowania federacji, sieci organizacji oraz partnerstw lokalnych, zaangażowanego w rozwój przedsiębiorczości społecznej. Dyskusja, którą Państwu proponujemy, skoncentrowana będzie wokół kwestii funkcjonowania federacji oraz sieci organizacji pozarządowych jako elementów systemu współpracy administracji publicznej z sektorem organizacji pozarządowych.
Jak zauważa nasz ekspert, jednym z istotnych elementów budowania współpracy międzysektorowej jest budowa wzajemnego dialogu. W procesie tym kluczowe znaczenie powinny mieć federacje, koalicje i sieci organizacji pozarządowych o terytorialnym lub branżowym charakterze. Zapraszamy Państwa do dyskusji na temat roli takich zrzeszeń. Jesteśmy ciekawi zarówno opinii przedstawiciel NGO (będących i nie będących członkami federacji) o także przedstawicieli administracji publicznej. Kto i jak, Państwa zdaniem, powinien inicjować proces powstawania federacji? Kto powinien finansować ich działania? Jaką funkcję w systemie współpracy pełnić mają federacje? A może jest tak, jak czasem zaczynają mówić lokalni politycy, że najważniejszy jest głos pojedynczych obywateli, i to z nimi trzeba konsultować działania władz publicznych?
Projekt, w ramach którego odbywa się „Tydzień z ekspertem", jest realizowany przez: Departament Pożytku Publicznego w MPiPS, Fundację Instytut Spraw Publicznych, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Związek Miast Polskich, Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich oraz Collegium Civitas, które jest organizatorem wirtualnej dyskusji.
Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej (zwłaszcza samorządowej) i organizacji pozarządowych (na poziomie poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego), mierzone indeksem jakości współpracy. Aby zrealizować tak sformułowany cel zaplanowano szereg działań m.in. dwadzieścia spotkań w formie forów on-line "Tygodnie z ekspertem".
Oczekujemy na Państwa udział w dyskusji. Liczymy, że forum będzie dobrą okazją do wymiany doświadczeń. Serdecznie zapraszamy na stronę forum "Tygodnie z ekspertem": http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy.Nabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu wypracowanie założeń do konkursu pn. Upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w ramach Poddziałania 5.4.2, Priorytetu V, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego - ponowne zapytanie

POBIERZ >>>>>>>>>>>Zapytanie ofertowe

POBIERZ >>>>>>>>>>>Załącznik 1 do ekspertyzy

 Kultura współpracy między samorządem a NGOs. Czym jest? Jak ją budować? Zapraszamy do dyskusji na forum on-line z dr Grzegorzem Makowskim 2011.06.02

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Grzegorzem Makowskim - ekspertem projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum rozpoczyna się już 6 czerwca (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Grzegorza Makowskiego - doktora socjologii, kierownika Programu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Spraw Publicznych.

>>>>> WIĘCEJ INFORMACJINabór eksperta/ów do opracowania ekspertyzy mającej na celu wypracowanie założeń do konkursu pn. Upowszechnienie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi, w ramach Poddziałania 5.4.2, Priorytetu V, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania ofertowego:

POBIERZ >>>>>>>>>>>Zapytanie ofertowe

POBIERZ >>>>>>>>>>>Załącznik 1 do ekspertyzyRuszyła rekrutacja uczestników „Okrągłych stołów" w ramach projektu „Model współpracy..."

„Okrągłe stoły" zaplanowano jako spotkania, w których wezmą udział zarówno urzędnicy jednostek samorządu terytorialnego odpowiadający za współpracę z organizacjami pozarządowymi, jak i przedstawiciele tychże organizacji. Spotkania poświecone będą dyskusji o doświadczeniach ze współpracy międzysektorowej i o relacjach pomiędzy samorządowcami a organizacjami pozarządowymi. Część spotkania polegać będzie na konsultacji zawartości poradnika powstającego w ramach projektu. Rezultaty spotkania posłużą sformułowaniu praktycznych wskazówek, jak realizować udaną współpracę międzysektorową, jak przekraczać bariery tej współpracy i tworzyć efektywne partnerstwa.

Prosimy o zgłaszanie się trzyosobowych grup (pełnomocnik + dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych), które zechciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami ze współpracy oraz mieć wpływ na ostateczny kształt konstruowanego przez ekspertów i badaczy modelu współpracy.

Organizatorem spotkań jest Collegium Civitas będące jednym z partnerów projektu „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", którego liderem jest Departament Pożytku Publicznego w MPiPS (Poddziałanie 5.4.1. PO KL - Wsparcie systemowe dla trzeciego sektora).

Spotkania odbędą się w dwóch terminach (do wyboru) 20 i 30 maja 2011 r. w Collegium Civitas w Warszawie (pl. Defilad 1, XII p.). Ponieważ liczba miejsc jest ograniczona, bardzo prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej do 10 maja.

Będziemy wdzięczni za przesyłanie zgłoszeń na adres katarzyna.blaszczyk@collegium.edu.pl lub faxem (22 656 71 75). W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny z Katarzyną Błaszczyk pod numerem: 22 656 71 95. 

W załączeniu znajduje się list ze szczegółowymi informacjami nt. projektu i spotkania oraz karta zgłoszeniowa.

>>>> LIST Z INFORMACJAMI NT OKRĄGŁYCH STOŁÓW

>>>>FORMULARZ ZGŁOSZENIOWYZapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnym kwartalnika "Trzeci Sektor" - Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy.

2011.04.13

Zapraszamy do zapoznania się z numerem specjalnym kwartalnika "Trzeci Sektor" - Jak współpracować. Administracja publiczna-sektor pozarządowy.


W numerze znajdą Państwo następujące artykuły:


• Marek Rymsza Współpraca międzysektorowa w Polsce

• Magdalena Dudkiewicz Standaryzacja współpracy międzysektorowej. Na ile pożądana, na ile faktyczne potrzebna, na ile realna

• Bartosz Pieliński Skandynawskie państwo dobrobytu a organizacje pozarządowe - antagoniści czy sprzymierzeńcy

• Katarzyna Górniak Uwarunkowania współpracy międzysektorowej - co wynika z badań?

• Urszula Budzich-Szukała, Tomasz Olszewski Modele współpracy w Wielkiej Brytanii, Czechach i Estonii.

• Trzeci sektor a ekonomia społeczna. Czy następuje w Polsce ekonomizacja organizacji pozarządowych. Dyskusja redakcyjna z udziałem Ewy Szymczak, Jana Herbsta, Tomasza Schimank i Tomasza Kaźmierczaka. Prowadzenie Marek Rymsza

• Łukasz Małecki-Tepicht Animacja lokalna jako funkcja Regionalnych Ośrodków Europejskiego Funduszu Społecznego

• Alicja Grenda, Tomasz Potkański Konkurs „Samorządowy Lider Zarządzania 2010: współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi"

• Dwugłos o nowelizacji w kontekście współpracy: Czy nowe mechanizmy współpracy w nowelizacji UDPP bardziej sprzyjają budowaniu partnerstwa, czy usztywnieniu relacji? Piotr Kontkiewicz, Marcin Dadel

• Anna Krajewska Formy współpracy międzysektorowej po nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie: perspektywy dla organizacji pozarządowych

• Ewa Bogacz-Wojtanowska Zarządzanie procesem współpracy jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych

• Szymon Osowski, Karol Mojkowski Jednostki pomocnicze gminy - stan prawny

• Rafał Załęski Pakiet startowy

• Małgorzata Koziarek Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Podstawowe informacje o projekcie

POBIERZ PUBLIKACJĘ >>>

Zapraszamy także do odiwedzenia strony Instytutu Spraw Publicznych >>> 

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line ze Stanisławem Szwabskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Forum rozpoczyna się już 11 kwietnia (poniedziałek) 2011 r. (na stronie http://www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy) i będzie trwało tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy Pana Stanisława Szwabskiego - przewodniczącego Rady Miasta Gdyni. Ekspert, poza wieloletnim doświadczeniem w roli radnego, od 1998 roku jest przedstawicielem Gdyni w Związku Miast Polskich, zaś od 2006 roku jest członkiem zarządu ZMP. Również od 2006 roku jest członkiem Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Podczas swojej ponad 20-letniej działalności w samorządzie Gdyni spotykał się z wieloma przykładami ograniczeń współpracy międzysektorowej, o których to dyskusję Państwu proponujemy.

 

CZYTAJ WIĘCEJ>>>


 


Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnym forum on-line z Panią Magdaleną Dudkiewicz - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy".

Forum zatytułowane: „Co to znaczy ‘standaryzować współpracę międzysektorową?'" rozpocznie się 24 stycznia 2011 roku (poniedziałek) na stronie www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy (zakładka „Tygodnie z Ekspertem") i potrwa tydzień. Do dyskusji zaprosiliśmy panią Magdalenę Dudkiewicz - doktor nauk humanistycznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych UW, ekspertkę Instytutu Spraw Publicznych, sekretarza redakcji kwartalnika „Trzeci sektor", związaną z organizacjami pozarządowymi zarówno naukowo, jak i w praktyce.

>>>>>>POBIERZ ZAPROSZENIE

 Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Agnieszką Paczyńską - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 217.01.2011 r. i potrwa tydzień.

POBIERZ ZAPROSZENIE

 


 


Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Wojciechem Łukowskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 29.11.2010 r. i potrwa tydzień.

POBIERZ ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Jerzym Boczoniem - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy, rozpoczyna się 22.11.2010 r. i potrwa tydzień.

POBIERZ ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Andrzejem Porawskim - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy,  rozpoczyna się 15.11.2010 r. i potrwa tydzień.

POBIERZ ZAPROSZENIESerdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Andrzejem Zybałą - ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy". Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy ,  rozpoczyna się 25 października 2010 r. i potrwa tydzień.

POBIERZ ZAPROSZENIE Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panem Wojciechem Łukowskim – ekspertem projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”. Forum, które znajdą Państwo na stronie internetowej: www.wszechnica.org.pl/model-wspolpracy ,  rozpoczyna się 25 października 2010 r. i potrwa tydzień.

>>>>>>POBIERZ ZAPROSZENIEZaproszenie na konferencję podsumowującą konkurs "Samorządowy Lider Zarządzania 2010 - Współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego z Organizacjami Pozarządowymi" realizowany w ramach projektu systemowego "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych..."

Konferencja odbędzie się 20 października 2010 r. w Warszawie, w Pałacu Kulutury i Nauki, Sala Rudniewa, IV piętro w godz. 11.00 - 14.30.

>>>>>>POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI

>>>>>>POBIERZ ZAPROSZENIE

>>>>>>POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

>>>>>>SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PROJEKTÓW FINAŁOWYCHKolejny tydzień z ekspertem

2010.09.20

Szanowni Państwo! Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Anną Potok – ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy – wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi”. Tym razem „Tydzień z ekspertem” dotyczyć będzie specyfiki współpracy wiejskich organizacji pozarządowych z administracją publiczną na wszystkich szczeblach.

SZCZEGÓŁY >>>Tydzień z ekspertem

2010.08.31

Serdecznie zapraszamy do udziału w forum on-line z Panią Urszulą Budzich-Szukałą - ekspertką projektu 5.4 PO KL zatytułowanego „Model współpracy - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi".

SZCZEGÓŁY >>>Zapytanie ofertowe

2010.08.30

Zapytanie ofertowe na zorganizowanie w ramach badań jakościowych dwunastu warsztatów z udziałem jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych.

SZCZEGÓŁY OFERTY >>>Informacja o zawarciu partnerstwa, stronach umowy partnerskiej oraz zakresie zadań partnerów projektu pt. "Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy", realizowanego w ramach Poddziałania 5.4.1. PO KL

2010.08.19

Podstawa prawna podania powyższej informacji do publicznej wiadomości: art. 28a ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Art. 28a. 1. W celu wspólnej realizacji projektów, o których mowa w art. 28 ust. 1, w zakresie określonym przez instytucję zarządzającą, mogą być tworzone partnerstwa, przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie projekt, zwany dalej "projektem partnerskim", na warunkach określonych w porozumieniu lub umowie partnerskiej lub na podstawie odrębnych przepisów.

SZCZEGÓŁY >>>Zapytanie ofertowe

2010.08.16

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, beneficjent systemowy Poddziałania 5.4.1 Rozwój trzeciego sektora Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizujący projekt partnerski pt. Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy, poszukuje firmy, która przeprowadzi szkolenie z obsługi programu MS Project 2007 i MS Project Server 2007.

SZCZEGÓŁY OFERTY >>>Projekt Model współpracy w serwisie adminstracja.ngo.pl

2010.07.16

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat projektu Model współpracy na stronach serwisu www.ngo.pl

LINK >>>Kolejny Tydzień z ekspertem

2010.06.08

Zapraszamy do udziału w kolejnym forum on-line z ekspertem przygotowanym w ramach realizacji projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy"

SZCZEGÓŁY >>>Forum on-line w ekspertami.2010.06.02

W dniach 7-14 czerwca 2010 r. zapraszamy do udziału w forum on-line z ekspertem przygotowanym w ramach realizacji projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych - wypracowanie i upowszechnianie standardów współpracy"

SZCZEGÓŁY >>>Konkurs dla powiatów, miast i gmin wiejskich

2010.05.28

Samorządowy Lider Zarządzania. Więcej informacji na ten temat, zaproszenie oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie Konkurs Samorządowy Lider Zarządzania.

SZCZEGÓŁY >>>
Poradnictwo Prawne i Obywatelskie na Facebooku